hakkimizda

Herdan Zeytin ve Yağ Sanayi,
Kazdağının (İda) eteklerinde bulunan Edremit şehrinin Zeytinli
kasabasinda Mustafa Nadir Herdan ve Mahdumları tarafından
kurulmuş geleneksel zeytin ve zeytinyağı üretimini modern hayata en
iyi normlarda sunmaya çalışan, kökleri 1908'lere uzanan bir şirkettir.
Kazdağları bölgesinin en kaliteli ürünlerini sizlere sunmayı vazife
edinmiştir.
Gerek havası gerekse suyundan kaynaklanan özellikler dolayısıyla
Edremit körfezinde yetişen zeytin türü; yağ bakımından çok verimli,
verimliliğinin yanısıra yağ kalitesi olarak dünyadaki diğer emsallerinden
üstündür. Dünya zeytin ve zeytinyağı pazarında önemli söz sahibi
olan İtalya ve İspanya'ya yaptığmız seyahatlerde ve orada
bulunduğumuz konferanslarda edindiğimiz bilgiler ve tecrübeler
sonucunda dünyanyn en güzel ve kaliteli zeytinyağının Edremit
Körfezinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bilgiler bizlerin calışma
azmini daha da arttırmıştır. Üstün hizmet anlayışı için kalite, temizlik
ve güvene dayalı bir yapıya sahip olan firmamız üç ana kolda faaliyet
göstermektedir. Bu kollar zeytin, zeytinyağı ve sabundur.

Şuna dikkat çekmek gerekir ki, zeytin ve zeytinyağı bir iş kolu yada
faaliyet alanı olmaktan ziyade bir yaşam stilidir. Bu yaşam stilini biz
dedemizden, O da babasından benimsemiş ve bu stilin imajyna hiç zarar
vermeden, değişime uğratmadan çalışmalarımız süre gelmiştir.

Nesilden nesile geçen bu süre zarfında, içerisinde değişime uğrayan
tek şey kullanılan teknoloji olmuştur. Kalite, temizlik ve güvene önem veren
firmamız bu değerlerden ödün vermeden çalışmış ve de ödün vermeksizin
çalışmaya devam edecektir.
Geçmişten Gelecek Nesillere............
HERDAN